Min A-kasse

Min A-kasse

Min A-kasse blev startet i år 1914 og er derfor én af Danmarks ældste a-kasser. Min a-kasses vision er, at yde en god service til en lav pris. Herudover er en af hovedopgaverne i Min a-kasse at få deres ledige medlemmer i job hurtigst muligt.

Min A-kasse har over 71.000 medlemmere. De har kontorer i flere af de større byer. Heriblandt kan nævnes København, Aarhus, Aalborg og Middelfart.

Min A-kasse henvender sig til alle faggrupper. Du kan derfor blive medlem uanset hvilken titel du har.

Min A-kasse samarbejder med disse faglige organisationer.

 • Business Danmark
 • CO SEA
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Fængselsforbundet
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Dansk Told- og Skatteforbund
 • Flyvevåbnets Konstabelforening
 • Forbundet af Kirke- og kirkegårdsansatte
 • Forbundet af Tjenestemænd v/ Fødevare- og Undervisningsministeriet mfl.
 • Hoffunktionærforeningen
 • Merkonomernes Hovedorganisation
 • Ministerialbetjentforeningen
 • PROSA
 • Søfartens Ledere
 • Søværnets Konstabelforening

Hvis du er medlem af Min A-kasse, kan du også være medlem af én af de ovenanførte fagforeninger.

Kontingent hos Min A-kasse

Du kan være enten deltids- eller fuldtidsmedlem af Min a-kasse. Arbejder du over 30 timer ugentligt, skal du dog vælge et fuldtidsmedlemskab. Arbejder du mindre, kan du vælge at nøjes med et deltidsmedlemskab og dermed betale mindre. Det betyder således også, at du får mindre udbetalt hvis du bliver ledig. Fuldtidsmedlemmer betaler 450 kr. pr. måned uden efterløn, og 938 kr. med efterløn i 2016. Deltidsmedlemmer betaler 336 kr. pr. måned uden efterløn og 661 kr. med i 2016. Efterlønsbidraget er frivilligt, men kan være en fordel hvis du ønsker at fratræde arbejdsmarkedet før du er nået din pensionsalder, eller hvis du vil opnå en skattefri præmie ved at blive længere på arbejdsmarkedet.

Nedenstående tabeller viser oversigt hvor kontingentet fordelingerne på henholdsvis fuldtids- og deltidsmedlemmer.

2016 – Fuldtidsbeskæftigede Opkrævning pr. måned Opkrævning pr. kvartal
Administrationsbidrag 108,- 324,-
Statsbidrag 334,- 1002,-
ATP-bidrag 8,- 24,-
I alt 450,- 1350,-
Efterlønsbidrag 488,- 1464,-
I alt 938,- 2814,-
2016 – Deltidsbeskæftigede Opkrævning pr. måned Opkrævning pr. kvartal
Administrationsbidrag 108,- 324,-
Statsbidrag 223,- 669,-
ATP-bidrag 5,- 15,-
I alt 336,- 1008,-
Efterlønsbidrag 325,- 975,-
I alt 661,- 1983,-

Du kan betale via Betalingsservice, så du betaler automatisk, og dermed slipper for eventuelle rykkere.

Gratis studiemedlemskab hos Min A-kasse

Du kan få gratis studiemedlemskab hos Min A-kasse hvis du er under 30 år og er igang med en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. F.eks. en videregående uddannelse på universitetet eller en professionbachelor. Eller en håndværker uddannelse. Eksempelvis tømrer, elektriker mv.

Derudover skal du være opmærksom på, at du må højst må tjene 223.000 kr. om året før skat. Tjener du mere kan du ikke få gratis a-kasse. Beløbet omfatter alt din indtægt. Dvs. både løn, SU og elevløn.

Er du over 30 år, kan du få gratis medlemskab, hvis du er voksenlærling, din indkomst ikke overstiger elevlønnen eller den højeste dagpengesats, du havde ret til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse og du ikke modtager offentlig støtte efter lov om aktiv social politik. Kontingentfritagelsen gælder i et år. Det betyder, at du hvert år skal søge om ikke at betale for dit medlemskab. Du kan højst være fritaget for at betale i fem år.

Særligt ved medlemskab ét år før din uddannelse slutter 

Hvis du melder dig dig ind mens der er over et år tilbage af dit studie, kan du få dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Hvis du ikke når det, kan du stadig blive medlem, men du kan først få dagpenge efter en måned som færdiguddannet. Det er dog en betingelse, at du melder dig ind senest fjorten dage efter din uddannelse slutter.

Tilvalgsordninger hos Min A-kasse

Min a-kasse har indgået samarbejde med Alka, så alle medlemmer kan få Lønsikring. Dette kan være en fordel idet ikke alle kan klare sig økonomisk kun på dagpenge. Med lønsikring får du op mod 80% af din tidligere løn, inklusiv dagpenge. Prisen på forsikringen afhænger af din løn og hvor meget selvrisiko du ønsker. Betingelserne for at kunne tegne lønsikringen gennem Alka er, at du er medlem af Min a-kasse, at du er i arbejde mindst 16 timer ugentligt, er ansat som lønmodtager i en dansk virksomhed, er mellem 18 og 60 år og så bør du have en løn på over 23.500 kr. for at det kan betale sig.

Fordele ved Min A-kasse

Bliver du ledig som medlem af Min a-kasse, bliver du indkaldt til et vejledningsforløb, som du har pligt til at deltage i. Du bliver indkaldt til første møde inden for 2 uger som ledig. Her vil du få vejledning i dagpengesystemets regler og indsigt i, hvad det kræves af dig for at få udbetalt dagpenge. Herudover har samtalen fokus på dit CV, i forhold til optimering af dette. Samtalen har yderligere fokus på dine ønsker og muligheder i et fremtidigt job samt dine uddannelsesmuligheder. Efter 3 måneder som ledig, bliver du indkaldt til en ny samtale hvor du får sparring og vejledning til at udarbejde en mere målrettet ansøgning, og du kan blive henvist til aktuelle ledige jobs. Hvis du har været ledig i 6 måneder, bliver du kaldt ind til endnu en samtale, hvorefter du kun kommer til samtaler efter dit behov. Hele formålet med disse samtaler er, at sikre at du kommer igennem perioden som ledig, bedst muligt og får de bedste muligheder for at komme i et relevant job.

Desuden er Min a-kasse tre gange blevet udnævnt til at være den a-kasse, med mest tilfredse medlemmer.