FTF-A

FTF-A

FTF-A er en forkortelse for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles Arbejdsløshedskasse.

Da a-kassen blev stiftet i 1976 var det udelukkende med fokus på faggrupper inden for finans, forsikring, kunst, kost og sundhed, landskab og teknik, politi, forsvar, administration, transport og undervisning.

I dag kan alle lønmodtagere blive medlem af FTF-A, hvilket har resulteret i mere end 140.000 medlemmere.

Da A-kassen som nævnt oprindeligt blev stiftet inden for ovennævnte faggrupper er de selvsagt stærkest på inden for disse fagrupper. Derfor vil du også opleve, at du får den bedste service hos FTF-A,  hvis du arbejder inden for disse felter.  Derudover hjælper FTF-A også selvstændige.

Medlemsfordele hos FTF-A

Der er mange fordele ved at være medlem hos FTF-A. Eksempelvis får man en række rabatfordele som studerende. Heriblandt kan nævnes rabat på studiebøger. Derudover får man også professionel sparing til udarbejdelse af CV og jobansøgninger. Vigtigst af alt får man dagpengeret.

Du kan læse meget mere om FTA-A ved at klikke her hvor du også kan melde dig ind.

Gratis studiemedlemskab

Du kan få gratis studiemedlemskab hos FTF-A hvis du er under 30 år og er igang med en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. F.eks. en videregående uddannelse på universitetet eller en professionbachelor. Eller en håndværker uddannelse. Eksempelvis tømrer, elektriker mv.

Derudover skal du være opmærksom på, at du må højst må tjene 223.000 kr. om året før skat. Tjener du mere kan du ikke få gratis a-kasse. Beløbet omfatter alt din indtægt. Dvs. både løn, SU og elevløn.

Er du over 30 år, kan du få gratis medlemskab, hvis du er voksenlærling, din indkomst ikke overstiger elevlønnen eller den højeste dagpengesats, du havde ret til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse og du ikke modtager offentlig støtte efter lov om aktiv social politik. Kontingentfritagelsen gælder i et år. Det betyder, at du hvert år skal søge om ikke at betale for dit medlemskab. Du kan højst være fritaget for at betale i fem år.

Særligt ved medlemskab ét år før din uddannelse slutter 

Hvis du melder dig dig ind mens der er over et år tilbage af dit studie, kan du få dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Hvis du ikke når det, kan du stadig blive medlem, men du kan først få dagpenge efter en måned som færdiguddannet. Det er dog en betingelse, at du melder dig ind senest fjorten dage efter din uddannelse slutter.