Frie

Frie

Frie er en demokratisk lønmodtagerorganisation, der henvender sig til alle lønmodtagere. De  henvender sig  ikke til en bestemt faggruppe men i stedet til alle, der ønsker den bedste service og sikring. De er her for at varetage dine interesser og støtte dig i dit arbejdsliv – uanset din arbejdstitel og baggrund.

Gratis studiemedlemskab hos Frie

Du kan få gratis studiemedlemskab hos Frie hvis du er under 30 år og er igang med en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. F.eks. en videregående uddannelse på universitetet eller en professionbachelor. Eller en håndværker uddannelse. Eksempelvis tømrer, elektriker mv.

Derudover skal du være opmærksom på, at du må højst må tjene 223.000 kr. om året før skat. Tjener du mere kan du ikke få gratis a-kasse. Beløbet omfatter alt din indtægt. Dvs. både løn, SU og elevløn.

Er du over 30 år, kan du få gratis medlemskab, hvis du er voksenlærling, din indkomst ikke overstiger elevlønnen eller den højeste dagpengesats, du havde ret til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse og du ikke modtager offentlig støtte efter lov om aktiv social politik. Kontingentfritagelsen gælder i et år. Det betyder, at du hvert år skal søge om ikke at betale for dit medlemskab. Du kan højst være fritaget for at betale i fem år.

Særligt ved medlemskab ét år før din uddannelse slutter 

Hvis du melder dig dig ind mens der er over et år tilbage af dit studie, kan du få dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Hvis du ikke når det, kan du stadig blive medlem, men du kan først få dagpenge efter en måned som færdiguddannet. Det er dog en betingelse, at du melder dig ind senest fjorten dage efter din uddannelse slutter.