CA A-kasse

CA A-kasse

CA er en landsdækkende karrierepartner og a-kasse for højtuddannede i erhvervslivet. Mange af deres 63.000 medlemmer arbejder inden for business: ledelse, økonomi, kommunikation, HR mv.

Næsten alle deres medlemmer arbejder på det private arbejdsmarked og har en uddannelse fra universiteter, handelshøjskoler og handelsakademier.

Medlemmerne i CA får en imødekommende, troværdig og målrettet rådgivning. CA møder kunderne med respekt, som de individer, de er. Medarbejderne i CA er blandt de bedste, og medarbejderne i CA er i konstant udvikling. Forudsætningen for deres professionelle service er videndeling, og at de har et indgående kendskab til kundernes arbejdsmarked og karriereforløb. De driver en effektiv a-kasse og spilder ikke ressourcer på unødigt bureaukrati. I organiseringen af deres arbejde fokuserer de på at drive deres kerneforretning, og de anvender IT intensivt til at forbedre kundeoplevelsen og rationalisere arbejdet.

 

Deres mission er at hjælpe deres kunder med at øge deres værdi på arbejdsmarkedet gennem professionel og målrettet karriererådgivning og kompetenceudvikling, uanset om de er ledige eller i job. De giver økonomisk tryghed gennem ubureaukratisk arbejdsløshedsforsikring og hjælper kunden hurtigt i relevant arbejde. Som en selvstændig, uafhængig og demokratisk a-kasse er deres fornemste opgave at levere den service, deres kunder ønsker.

Gratis studiemedlemskab hos CA

Du kan få gratis studiemedlemskab hos CA hvis du er under 30 år og er igang med en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. F.eks. en videregående uddannelse på universitetet eller en professionbachelor. Eller en håndværker uddannelse. Eksempelvis tømrer, elektriker mv.

Derudover skal du være opmærksom på, at du må højst må tjene 223.000 kr. om året før skat. Tjener du mere kan du ikke få gratis a-kasse. Beløbet omfatter alt din indtægt. Dvs. både løn, SU og elevløn.

Er du over 30 år, kan du få gratis medlemskab, hvis du er voksenlærling, din indkomst ikke overstiger elevlønnen eller den højeste dagpengesats, du havde ret til dagpenge inden du påbegyndte din uddannelse og du ikke modtager offentlig støtte efter lov om aktiv social politik. Kontingentfritagelsen gælder i et år. Det betyder, at du hvert år skal søge om ikke at betale for dit medlemskab. Du kan højst være fritaget for at betale i fem år.

Særligt ved medlemskab ét år før din uddannelse slutter 

Hvis du melder dig dig ind mens der er over et år tilbage af dit studie, kan du få dagpenge fra dagen efter din sidste eksamen. Hvis du ikke når det, kan du stadig blive medlem, men du kan først få dagpenge efter en måned som færdiguddannet. Det er dog en betingelse, at du melder dig ind senest fjorten dage efter din uddannelse slutter.

Fordele ved Min A-kasse

Som medlem af deres a-kasse får du:

  • Dagpenge / arbejdsløshedsforsikring, hvis du bliver ledig
  • Karriereudviklende rådgivning og coaching
  • Hjælp til jobsøgning
  • Kurser, webinarer, gå-hjem-møder og virksomhedsevents
  • En bred vifte af medlemstilbud og fordele

Kun 489,- kr./md. Gratis for studerende!

Vælger du at blive medlem af deres fagforening får du:

  • Gratis advokathjælp ​
  •  Ekstra rabat på +Kurser
  • Gratis værktøjer til tjek af løn

Kun 50,- kr. ekstra/md.​ Gratis for studerende!